bawal-lumabas-kim-chu-kalimba-tabs

Bawal Lumabas – Kim Chu – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

Kalimba tabs for Bawal Lumabas by Kim Chu. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Bawal Lumabas – Kim Chu – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

1°2°3°1°5(1°1)

1°1°(1°1)

1°1°1°1(1°1)

(3°3)3°3°(5°5)(1°1)

(3°3) 3°3°(5°5)(1°1)

1°(1°1) 2°4°(3°3)

5°4°4°3°3°2°

2°3-(3°3)(1°1)

1°(°1°1)2°(3°3)

1°(1°1)1°1°

(°5)(3°3)

(3°3)3°3°3°

3°(5°5)

(5°5)4°4°(3°3)3°

1°5(1°1)


Kalimba tabs for Bawal Lumabas by Kim Chu. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Bawal Lumabas – Kim Chu – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

C°D°E°C°G(C°C)

C°C°(C°C)

C°C°C°C(C°C)

(E°E)E°E°(G°G)(C°C)

(E°E) E°E°(G°G)(C°C)

C°(C°C) D°F°(E°E)

G°F°F°E°E°D°

D°E-(E°E)(C°C)

C°(°C°C)D°(E°E)

C°(C°C)C°C°

(°G)(E°E)

(E°E)E°E°E°

E°(G°G)

(G°G)F°F°(E°E)E°

C°G(C°C)


Kalimba Tabs Source Video: