counting-stars-onerepublic-kalimba-tabs

Counting Stars – OneRepublic – Kalimba Tabs

Kalimba tabs for Counting Stars – OneRepublic. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/chords.

Counting Stars – OneRepublic – Number Kalimba Tabs and Kalimba Chords

2° 3° 5° 3°

2° 3° 2°1° 3°

2° 2° 3°4° 3° 2° 1° 3° 6 1°

6 2° 3° 5° 3°

2° 3° 2°1°3°

2° 2° 3° 4° 3° 2° 1° 3° 2° 2° 6 1°

6 3° 2° 1° 1° 6

3° 3° 3° 3°

3°2°3° 3° 3°

3° 3° 3° 3° 5° 5° 2°

3° 2° 1° 6 3° 2° 1° 2° 3°2°1° 6 3° 2° 1°2°

3°2°3°3°3°3°

3°2°3° 3° 3° 3°3° 2° 1° 6 3° 2° 1° 2°

63° 2° 6 3° 2° 1°2° 1°

6 561° 6° 5°

3° 1° 2° 3° 2°

7 6 7 1° 6

5654

1° 6 56 1° 6° 5°

3° 1° 2° 3° 2°

7 6 7 1° 6

5654

6 56

6 56

6 56 5

6° 5° 3° 1° 2° 3° 2° 1° 6 5

(62°) 3° 5° 3° 2° 3° 2° 1° 3°

2° 2° 3°4° 3° 2° 1° 3° 6 1°

6 2° 3° 5° 3° 2° 3° 2°1° 3°

2° 2° 3°4° 3° 2° 1° 3° 2° 2° 6 1°

6 2° 3° 5° 3° 2° 3° 2°1° 3°

2° 2° 3° 4° 3° 2° 1° 3° 6 1°

6 2° 3° 5° 3° 2° 3° 2° 1° 3°

2° 2° 3°4° 3° 2° 1° 3° 2°

3° 2° 1° 1° 1° 6


Kalimba tabs for Counting Stars – OneRepublic. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/chords.

Counting Stars – OneRepublic – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Chords

D° E° G° E°

D° E° D°C° E°

D° D° E°F° E° D° C° E° A C°

A D° E° G° E°

D° E° D°C°E°

D° D° E° F° E° D° C° E° D° D° A C°

A E° D° C° C° A

E° E° E° E°

E°D°E° E° E°

E° E° E° E° G° G° D°

E° D° C° A E° D° C° D° E°D°C° A E° D° C°D°

E°D°E°E°E°E°

E°D°E° E° E° E°E° D° C° A E° D° C° D°

AE° D° A E° D° C°D° C°

A GAC° A° G°

E° C° D° E° D°

B A B C° A

GAGF

C° A GA C° A° G°

E° C° D° E° D°

B A B C° A

GAGF

A GA

A GA

A GA G

A° G° E° C° D° E° D° C° A G

(AD°) E° G° E° D° E° D° C° E°

D° D° E°F° E° D° C° E° A C°

A D° E° G° E° D° E° D°C° E°

D° D° E°F° E° D° C° E° D° D° A C°

A D° E° G° E° D° E° D°C° E°

D° D° E° F° E° D° C° E° A C°

A D° E° G° E° D° E° D° C° E°

D° D° E°F° E° D° C° E° D°

E° D° C° C° C° A