fox-rain-lee-sun-hee-kalimba-tabs

Fox Rain – My Girlfriend is a Gumiho – Lee Sun Hee – Kalimba Tabs

Kalimba tabs for Fox Rain – My Girlfriend is a Gumiho by Lee Sun Hee. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Fox Rain – My Girlfriend is a Gumiho – Lee Sun Hee – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

12 66654

533 212345

46 456 666

5 43454

43454 14 12

66654 155

432345 16

456 666

543 454 654

654 34

4343464 X2

43456 X2

43456 16

43434 64

43434 16

43456 X3

(46)


Kalimba tabs for Fox Rain – My Girlfriend is a Gumiho by Lee Sun Hee. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Fox Rain – My Girlfriend is a Gumiho – Lee Sun Hee – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

CD AAAGF

GEE DCDEFG

FA FGA AAA

G FEFGF

FEFGF CF CD

AAAGF CGG

FEDEFG CA

FGA AAA

GFE FGF AGF

AGF EF

FEFEFAF X2

FEFGA X2

FEFGA CA

FEFEF AF

FEFEF CA

FEFGA X3

(FA)


Kalimba Tabs Source Video: