hanggang-kailan-orange-and-lemon-kalimba-tabs

Hanggang Kailan – Orange & Lemon – Number Kalimba Tabs and Notes

Kalimba tabs for Hanggang Kailan by Orange & Lemon. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Hanggang Kailan – Orange & Lemon – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(1° 1) (1° 1) (1° 1) (1° 1)

(1° 1) (1° 1) (1° 1)

(6 5 7)

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(1° 1) (1° 1) (1° 1) (1° 1)

(1° 1) (1° 1) (1° 1)

(6 5 7)

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

2° 1° 7 7 7 (5 3)

5 5 6 (5 7)

5 5 6 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

2° 1° 7 7 7(5 3)

5 5 6 (5 7)

5 5 6 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

5 7 7 7 7 7 7 5°(3 5) 6 5 2° 1° 7

7 (5 7) 7 5

5 2 7 (2 5 7) 7 7 1° (5 7)

5 5 5 (2° 6) 1° 1° 7 7

5 5 6 (2 5 7) 1° (5 7)

(1 7) 7 7 7 1° 2°

1° 7 6 7 7 7 1° 2° 1° 7

6 7 7 7 1° 2° 1°

7 6 7 7 1° 7

5 6 7 7 7 1° 2° 1° 7

6 7 7 7 1° 2° 1° 7

65 65 5 6 (1 5 7)

6 5 3 2 (5 7)

7 7 7 7 7 7 (1 5)

7 7 7 7 7 7 (2 5)

7 7 7 7 7 7 (3 5)

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(1° 1) (1° 1) (1° 1) (1° 1)

(1° 1) (1° 1) (1° 1)

(6 5 7)

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(1° 1) (1° 1) (1° 1) (1° 1)

(1° 1) (1° 1) (1° 1)

(6 5 7)

5 5° 2° 2° 5 7

5 5° 2° 2° 5 7

(2° 2) (2° 2) (2° 2) (2° 2)

(3° 1) (3° 1) (3° 1)

(6 5 7 2)


Kalimba tabs for Hanggang Kailan by Orange & Lemon. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Hanggang Kailan – Orange & Lemon – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(C° C) (C° C) (C° C) (C° C)

(C° C) (C° C) (C° C)

(A G B)

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(C° C) (C° C) (C° C) (C° C)

(C° C) (C° C) (C° C)

(A G B)

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

D° C° B B B (G E)

G G A (G B)

G G A G B

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

D° C° B B B(G E)

G G A (G B)

G G A G B

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

G B B B B B B G°(E G) A G D° C° B

B (G B) B G

G D B (D G B) B B C° (G B)

G G G (D° A) C° C° B B

G G A (D G B) C° (G B)

(C B) B B B C° D°

C° B A B B B C° D° C° B

A B B B C° D° C°

B A B B C° B

G A B B B C° D° C° B

A B B B C° D° C° B

AG AG G A (C G B)

A G E D (G B)

B B B B B B (C G)

B B B B B B (D G)

B B B B B B (E G)

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(C° C) (C° C) (C° C) (C° C)

(C° C) (C° C) (C° C)

(A G B)

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(C° C) (C° C) (C° C) (C° C)

(C° C) (C° C) (C° C)

(A G B)

G G° D° D° G B

G G° D° D° G B

(D° D) (D° D) (D° D) (D° D)

(E° C) (E° C) (E° C)

(A G B D)


Kalimba Tabs Source Video: