panalangin-apo-hiking-society-kalimba-tabs

Panalangin – Apo Hiking Society – Kalimba Tabs and Notes

Kalimba tabs for Panalangin by Apo Hiking Society. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Panalangin – Apo Hiking Society – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

5 5° 3°2°1°
Panalangin

2°3°2°1°2°3°
ko sa habang buhay

3°5°3°2°1°
Makapiling ka

3°5°3°2°1°
makasama ka

3°5°6° 5°5° 3°3° 2°

‘Yan ang panalangin ko
555 5° 3°2°1°
At hindi papayag

3°2°1° 2°3°
ang pusong ito

3°5°3°2°1°
Mawala ka

3°5°3°2°1°
sa ‘king piling

3°5°6° 5°5° 3°6° 7°6°5°
Mahal ko iyong dinggin

5°5°6° 1°° 1°° 1°° 1°° 1°° 7° 5°3°6°
At wala ng iba pang mas mahalaga

6 1°3°1°6 1°3° 1°6 1° 3°666 5
Sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa

5°6° 1°° 1°° 1°° 1°° 1°° 7° 5°3°6°
Sana naman makikinig ka

61°3° 1°6 1°3° 5° 5°1°° 1°° 1°° 1°6°5°
Kapag aking sasabihing Minamahal kita

(Repeat)


Kalimba tabs for Panalangin by Apo Hiking Society. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Panalangin – Apo Hiking Society – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

G G° E°D°C°
Panalangin

D°E°D°C°D°E°
ko sa habang buhay

E°G°E°D°C°
Makapiling ka

E°G°E°D°C°
makasama ka

E°G°A° G°G° E°E° D°

‘Yan ang panalangin ko
GGG G° E°D°C°
At hindi papayag

E°D°C° D°E°
ang pusong ito

E°G°E°D°C°
Mawala ka

E°G°E°D°C°
sa ‘king piling

E°G°A° G°G° E°A° B°A°G°
Mahal ko iyong dinggin

G°G°A° C°° C°° C°° C°° C°° B° G°E°A°
At wala ng iba pang mas mahalaga

A C°E°C°A C°E° C°A C° E°AAA G
Sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa

G°A° C°° C°° C°° C°° C°° B° G°E°A°
Sana naman makikinig ka

AC°E° C°A C°E° G° G°C°° C°° C°° C°A°G°
Kapag aking sasabihing Minamahal kita

(Repeat)


Kalimba Tabs Source Video: