pokemon-center-theme-ost-kalimba-tabs

Pokemon Center Theme OST – Kalimba Tabs

Kalimba tabs for Pokemon Center Theme OST. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs.

Pokemon Center Theme OST – Number Kalimba Tabs and Kalimba Chords

1°/1 5 1° 5° 4° 3° 2° 7 ( 4 5 2 5 4 5 )

7/2 5 7 3° 2° 7 1° 3° ( 6 7 1° 7 6 5 )

1°/1 5 1° 5° 4° 3° 2° 7 ( 4 5 2 5 4 5 )

7/2 5 7 3° 2° 7 1° ( 5 3 5 1 5 )

3°/1 ( 5 3 5 ) 5°/1 ( 5 3 5 ) 4° 5° 4° 3° 2° ( 6 4 6 )

7/2 ( 5 4 5 ) 2°/2 ( 5 4 5 ) 3° 4° 3° 2° 1° ( 5 4 5 )

3°/1 ( 5 3 5 ) 5°/1 ( 5 3 5 ) 4° 3° 4° 5° 6° ( 2° 6 2° )

5° 4° 3° 4° ( 5 4 5 ) 3° 4° 3° 2° 1° ( 2 3 4 )

1°/1 5 1° 5° 4° 3° 2° 7 ( 4 5 2 5 4 5 )

7/2 5 7 3° 2° 7 1° 3° ( 6 7 1° 7 6 5 )

1°/1 5 1° 5° 4° 3° 2° 7 ( 4 5 2 5 4 5 )

7/2 5 7 3° 2° 7 1° ( 5 3 5 1°/1 )


Kalimba tabs for Pokemon Center Theme OST. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/chords.

Pokemon Center Theme OST – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Chords

C°/C G C° G° F° E° D° B ( F G D G F G )

B/D G B E° D° B C° E° ( A B C° B A G )

C°/C G C° G° F° E° D° B ( F G D G F G )

B/D G B E° D° B C° ( G E G C G )

E°/C ( G E G ) G°/C ( G E G ) F° G° F° E° D° ( A F A )

B/D ( G F G ) D°/D ( G F G ) E° F° E° D° C° ( G F G )

E°/C ( G E G ) G°/C ( G E G ) F° E° F° G° A° ( D° A D° )

G° F° E° F° ( G F G ) E° F° E° D° C° ( D E F )

C°/C G C° G° F° E° D° B ( F G D G F G )

B/D G B E° D° B C° E° ( A B C° B A G )

C°/C G C° G° F° E° D° B ( F G D G F G )

B/D G B E° D° B C° ( G E G C°/C )