shine-regine-velasquez-kalimba-tabs

Shine – Regine Velasquez – Number Kalimba Tabs and Notes

Kalimba tabs for Shine by Regine Velasquez. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Shine – Regine Velasquez – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

(5° 5) 7 2 7(7° 7) 2 4 2

(1°° 1) 3 5 3 (6° 2 4 6)

2 4 (2 4 6)

Vrs I:

(2° 5 7 2°) 5 7 2°(2 4 6) 46

2° (2° 1)3 1° 7 (1 3 5) (2 4 6) 4

(2 5)7 2° (6° 2) 4 6

7° (5° 1) 3 5 3 13

2°(3° 3) 6 1° 5° (4° 2) 4 6 4

2° (3° 1) 2° 3° 5 5° (6° 2) 4 2°

7° (1° 1) 3 3° 5° (7° 5) 7 2° 7

5° (6° 2) 4 6 4

Ch:

2° (2° 2) 4 5° 5 6° (7° 5)

7 2° 7 (2°° 7) 2° 4° 2°

7° 1°° (2°° 1) 3 1°° 7° (5° 5) 7 (6° 2) 4

(7° 5) 7 2° 7 (2°° 7°) 2° 4° 2°

5°(2°° 1)2°° 1°° 7° (6° 2) 4 6 4

(7°3) 5 7 5 (2°° 7) 2° 4° 2°

7° 1°° (2°° 1°) 3 1°° 7° (6° 2) 4

7° 6° (5° 3) 5 7 5 (7 2° 4°) 2°

2° (2° 1) 5° 5° 5 7

(1°° 2 4 6) 1°° 7° 6° (5° 5) 7° 2° 4° (5° 5 7 2°)


Kalimba tabs for Shine by Regine Velasquez. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Shine – Regine Velasquez – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

(G° G) B D B(B° B) D F D

(C°° C) E G E (A° D F A)

D F (D F A)

Vrs I:

(D° G B D°) G B D°(D F A) FA

D° (D° C)E C° B (C E G) (D F A) F

(D G)B D° (A° D) F A

B° (G° C) E G E CE

D°(E° E) A C° G° (F° D) F A F

D° (E° C) D° E° G G° (A° D) F D°

B° (C° C) E E° G° (B° G) B D° B

G° (A° D) F A F

Ch:

D° (D° D) F G° G A° (B° G)

B D° B (D°° B) D° F° D°

B° C°° (D°° C) E C°° B° (G° G) B (A° D) F

(B° G) B D° B (D°° B°) D° F° D°

G°(D°° C)D°° C°° B° (A° D) F A F

(B°E) G B G (D°° B) D° F° D°

B° C°° (D°° C°) E C°° B° (A° D) F

B° A° (G° E) G B G (B D° F°) D°

D° (D° C) G° G° G B

(C°° D F A) C°° B° A° (G° G) B° D° F° (G° G B D°)


Kalimba Tabs Source Video: