suasana-hari-raya-ellina-anuar-zain-kalimba-tabs

Suasana Hari Raya – Ellina, Anuar Zain – Kalimba Tabs

Kalimba tabs for Suasana Hari Raya by Ellina, Anuar Zain. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Suasana Hari Raya – Ellina, Anuar Zain – Number Kalimba Tabs and Kalimba Notes

3° 3° (2° 4°) 5° 5° 6° 5°

(2° 4°) 3° 4° 3° (7 2°)

2° 2° 3° 4° 4° 3° 4° 3° 4° (1° 3° 5°)

3° 3° (2° 4°) 5° (4° 6°) 5° 6° 5° (2° 4°) 3° 4° 3° (7 2°)

2° 2° 1° 7° 1° 1° (2° 4°) (3° 1°) (7 2°) 1°

(1° 3°) 3° 3° 2° 3° (2° 4°) 3° 2° 1° 2°

2° 2° 2° 3° 4° 3° (1° 3° 5°)

(1° 3°) 3° 3° 2° 3° (2° 4°) 3° 2° 2°

2° 2° 2° 3° 4° 3° (1° 3° 5°)

3° 4° 5° (4° 6°) 5° 4° 3° 4° 2°

2° 3° 4° (1° 3° 5°) 4° 3° 2° 3°

1° 1° 2° 3° (2° 4°) 3° 2° 1° 2° 7°

7 7 7 6 7 1° 4° 3° 2° 1°


Kalimba tabs for Suasana Hari Raya by Ellina, Anuar Zain. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/notes.

Suasana Hari Raya – Ellina, Anuar Zain – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Notes

E° E° (D° F°) G° G° A° G°

(D° F°) E° F° E° (B D°)

D° D° E° F° F° E° F° E° F° (C° E° G°)

E° E° (D° F°) G° (F° A°) G° A° G° (D° F°) E° F° E° (B D°)

D° D° C° B° C° C° (D° F°) (E° C°) (B D°) C°

(C° E°) E° E° D° E° (D° F°) E° D° C° D°

D° D° D° E° F° E° (C° E° G°)

(C° E°) E° E° D° E° (D° F°) E° D° D°

D° D° D° E° F° E° (C° E° G°)

E° F° G° (F° A°) G° F° E° F° D°

D° E° F° (C° E° G°) F° E° D° E°

C° C° D° E° (D° F°) E° D° C° D° B°

B B B A B C° F° E° D° C°


Kalimba Tabs Source Video: